Een kunstenaars dialoog over beeldvorming, van onszelf en de ander, in Japan en Nederland.

Edo Sanpu 2020 bestaat uit vier kunstprojecten die zijn geïnspireerd op vier kenmerkende aspecten van de relatie tussen Nederland en Japan (in heden en verleden). In het bijzonder: handel & transport, voedsel & tafelmanieren, taal & spel en kennis & wetenschap. Alle vier de projecten worden zowel in Nederland als in Japan uitgevoerd en geëxposeerd.


Contact us