KARUTA

Taal en Spel

Elkaars taal spreken was en is cruciaal om handel te kunnen drijven. En samen een spel spelen is van oudsher één van de gemakkelijkste manieren om met ‘anderen’ in contact te komen. Op oude tekeningen is te zien hoe er op de Nederlandse handelspost Dejima badminton werd gespeeld; en dat er werd gedobbeld en gebiljart.

Ook voor de uitwisseling van kunst en kennis én voor alledaagse communicatie, waren de Nederlanders en Japanners in hoge mate afhankelijk van taal. In de 17e en 18e eeuw bestond er nog geen officiële wereldtaal en de beide culturen wisten aanvankelijk nauwelijks of niets van elkaar.
Japan richtte een speciaal Tolken College op en aan Nederlandse zijde werden handzame woordenlijsten aangelegd voor de handelsbesprekingen en alledaagse gesprekken. Bijgevolg namen beide talen woorden van elkaar over. Zo kwamen er ruim 300 van oorsprong Nederlandse woorden in de Japanse taal terecht. En in het Nederlands raakten woorden als japon, tsunami, judo en sushi in gebruik.

Karuta

Geïnspireerd door bovenstaande geschiedenis creëren we een nieuw karuta spel. Karuta is een educatief kaartspel en een competitieve sport in één. De beroemdste versie van het spel bestaat uit kaarten waarop 100 Japanse tanka gedichten staan geïllustreerd. Het spel wordt gespeeld door twee spelers en een spelleider/scheidsrechter. In het kort komt het erop neer dat de spelleider een regel van één van de gedichten voorleest en dat de beide spelers dan moeten proberen om als eerste de kaart aan te raken waarop het betreffende gedicht staat verbeeld.

Een video impressie van Karuta

Gedichten, houtsnijkunst en grafisch drukwerk

Voor het spel dat we maken, gebruiken we woorden die in beide talen min of meer dezelfde betekenis hebben. Bijvoorbeeld: koffie en kohi, dans en dansu, trap en tarappu, bier en bīru, ontembaar en otenba. Met die woorden creëren we eenvoudige gedichten (taalspelletjes). Vervolgens ontwerpen we speciale illustraties, die door middel van houtsnedes en klassieke druktechniek tot speelkaarten worden gedrukt.

Exposeren en spelen

We exposeren en spelen het spel op diverse plaatsen in Japan en Nederland. Naar aanleiding daarvan organiseren we gesprekken, waarin we — op basis van de woorden en de afbeeldingen — de centrale vraag van het project aan de orde stellen: welk beeld vormen we van onszelf en van de ander, in tijden van verandering?

19 dec 2018 t/m 31 maart 2019 Expositie OBA Oosterdok Amsterdam
22 febr. 2019 presentation Dutch Embassy in Tokyo
6 jan 2019Karuta Challenge Sieboldhuis Leiden
20 dec 2018 Play Karuta, BouwPut Gallery Amsterdam
22 dec en 29 dec 2018 Karuta Challenge Tropenmuseum Amsterdam (tijdens expositie Cool Japan)
23 dec 2018 kinderworkshop OBA Oosterdok
30 dec 2018 mini symposium en Karuta Challenge OBA Amsterdam
Vanaf febr 2019 exposities en tournaments in Hirado, Nagasaki, Tokyo

Duurzaamheid

We spelen en promoten het spel; om ervoor te zorgen dat zowel het spel als ook de gesprekken over beeldvorming ná 2020 doorgaan.


Het spel bestaat uit 25 beeldkaarten (ukiyo-e stijl) en 25 tekstkaarten (letterpress) in hoge resolutie gescand en offset gedrukt.
Bekijk alle kaarten en beluister alle gedichten.