THE PERFORMANCE OF NATURE

Kennis en wetenschap

Gedurende de twee honderd jaar dat de Nederlanders als enige Europeanen toestemming hadden om handelsrelaties met Japan te onderhouden, werden ze Japans voornaamste bron van kennis en wetenschap uit het westen. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw, toen Japan zich begon af te keren van het sinocentrische wereldbeeld, werd rangaku — ‘Nederlandse wetenschap’ of ‘Hollandologie’ — zelfs feitelijk gestimuleerd door de autoriteiten.
Andersom vervulde Nederland een unieke rol in Europa, bij het verspreiden van kennis over de rijkdom en het belang van de Japanse kunst en wetenschap; die er immens populair werden.

In zijn essay In Praise of Shadows (1933) poneert de Japanse schrijver Junichirō Tanizaki (1886– 1965) de intrigerende stelling “… hoe anders alles zou zijn geweest, als we in het Oosten onze eigen natuurkunde en scheikunde hadden ontwikkeld … zouden zij niet beter bij onze nationale aard hebben gepast? Waarschijnlijk waren ons begrip van de natuurkunde zelf, en zelfs de grondbeginselen van de chemie, dan wezenlijk anders geweest dan dat van westerlingen“.

The performance of nature

Geïnspireerd door Tanizaki’s stelling onderzoeken we een alternatieve manier om met deeltjesnatuurkunde om te gaan; in het bijzonder met neutrino onderzoek. Neutrino’s behoren tot de meest voorkomende en tegelijkertijd mysterieuze deeltjes in het universum. Populair worden ze ook wel spookdeeltjes genoemd. Als kogels door de mist, schieten ze dwars door alledaagse materie heen. Iedere seconde gaan er zo’n 50 miljard neutrino’s door ons lichaam, zonder dat wij daar ook maar iets van merken. Die eigenschap van neutrino’s is er mede voor verantwoordelijk dat ze extreem moeilijk te detecteren zijn. Daarom behoren neutrino detectors tot de meest indrukwekkende wetenschappelijke apparaten die er bestaan.

Super-Kamiokande is een Neutrino Detectie Experiment in Japan. Het is niet alleen één van de meest elegante fysica experimenten ter wereld, maar ook één van de meest succesvolle. Het observatorium leverde zijn onderzoekers al twee afzonderlijke Nobel Prijzen voor Natuurkunde op; in 2002 en 2015.

Informatie over Super-Kamiokande

Trinity – een essayistische documentaire over de performance of nature

In en rondom de berg Ikena in Japan, ontmoeten drie werelden (personages) elkaar: natuur, mens en machine. Drie onverenigbare maar ook onlosmakelijk verstrengelde werelden. Drie manieren van waarnemen en drie perspectieven op de vraag of de natuur is gemaakt van atomen of van verhalen.

Trinity is een film over de vraag wat de zichtbare en onzichtbare natuur met elkaar te maken hebben. Meer in het bijzonder hoe de drie-eenheid van (1) elementaire deeltjes, (2) de Super–Kamiokande Neutrino Detector, en (3) mensen in en rondom de berg Ikena samenleven en samenwerken. Drie manieren van kijken, zien en ervaren, die zich ín en áán elkaar spiegelen; en die betekenis krijgen — verhaal worden — in en door elkaars aanwezigheid.

  • Photo courtesy of the ICRR (Institute of Cosmic Ray Research), The University of Tokyo.

[R-slider id=”4″]